Privacybeleid

Inleiding

Dit zijn de privacy voorwaarden van Van Wieren Watersport, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer …… <Kvk nummer>. De voorwaarden hebben betrekking op de gegevensverwerking door Van Wieren Watersport door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website Van Wieren Watersport en email adres info@vanwierenwatersport.nl

Van Wieren Watersport respecteert uw privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Van Wieren Watersport het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Van Wieren Watersport zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Omvang / doel verwerking persoonsgegevens

Van Wieren Watersport heeft de volgende reden(en) voor het verwerken van de gegevens:

  • Om goederen en/of diensten voor u te verrichten of af te leveren of af te nemen.
  • Om u te kunnen facturen
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u in ons bezit hebben of gebruiken voor de doeleinden zoals genoemd in deze Privacyvoorwaarden:

  • Naam (indien van toepassing bedrijfsnaam)
  • Emailadres
  • Straat
  • Postcode
  • Plaats
  • Telefoonnummer (s)

Verzameling van persoonsgegevens

Van Wieren Watersport biedt verkoop, service & onderhoud van buitenboordmotoren en boten. Daartoe werkt zij samen met de merken (zie merken). Uw persoonsgegevens worden verzameld als u bij ons een buitenboordmotor of boot koopt of voor onderhoud brengt. Incidenteel kan Van Wieren Watersport ook persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen. Uw gegevens worden verwerkt met behulp van onze IT systemen en deze geautomatiseerde informatie gebruiken wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Bekendmaking van persoonsgegevens aan derden

Van Wieren Watersport kan uw persoonsgegevens binnen de gelieerde ondernemingen verstrekken, maar ook aan derden, waaronder partnerondernemingen en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verlening van onze diensten, ten behoeve van bovengenoemde doeleinden. Van Wieren Watersport zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de bovengenoemde.

Van Wieren Watersport zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze derden zich houden aan de beginselen van de privacy voorwaarden. Voor zover deze derden uw persoonsgegevens namens ons verwerken, zullen wij verlangen dat zij afdoende maatregelen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Van Wieren Watersport niet verantwoordelijk is voor de privacy voorwaarden van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy voorwaarden en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Van Wieren Watersport zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.

Rechten

U heeft er recht op een overzicht van en informatie over de herkomst van uw persoonsgegevens te ontvangen. Ook heeft u het recht te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien die gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang zijn, of indien zij in strijd zijn met wet- en regelgeving. U heeft het recht om beperking van uw gegevens verwerking te vragen. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen die wij van u hebben geadministreerd. U kunt schriftelijk contact opnemen via info@vanwierenwatersport.nl of per brief naar Van Wieren Watersport, Jan Kuipersweg 15, 8606 KD Sneek.

Verder heeft u het recht kosteloos bezwaar te maken indien u geen prijs stelt op informatie over onze financiële producten en diensten, die wij u van tijd tot tijd kunnen toesturen. Daartoe kunt u een e-mail sturen of gebruikt maken van het adres dat u vindt in onze mailing aan u. Indien u van mening bent dat wij onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw verzoek dan kunt u hiervan een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies voor managementinformatie

Op onze website verzamelen wij informatie met behulp van (functionele en analytische) cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een website automatisch op uw computer worden geplaatst. De met behulp van die cookies verzamelde gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de technische nauwkeurigheid van de diverse internetpagina’s en om deze website beter te laten aansluiten op de behoeften en wensen van de gebruiker. Als u cookies wilt uitschakelen kunt u in uw browserinstellingen automatische acceptatie uitzetten. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

Wijziging van de Privacy voorwaarden

Van Wieren Watersport kan deze Privacy voorwaarden zonder schriftelijke vooraankondiging wijzigen en bijwerken. Wij adviseren u de verklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van die wijzigingen.

Contact

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via contactformulier op onze website